สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

เข้าร่วมการประกวดโครงงานนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 /2554

วันที่ 3 มีนาคม 2554 คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้าร่วมการประกวดโครงงานนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 /2554 ณ สำนักงาน กศน.อุดรธานี