สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

การสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์และประเมินผลก่อนจบหลักสูตรอาเซียนศึกษา รุ่นที่ 4

นางปัทมพร มีทองหลาง ครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้ารับการสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์และประเมินผลก่อนจบหลักสูตรอาเซียนศึกษา รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557
ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์จังหวัดอุบลราชธานี

ความสำเร็จของคณะครูกศน.บ้านดุงจ้า..