สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

วันที่ 29 มกราคม 2556 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง    ได้เข้าร่วมประชุมวางแผน
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ กศน.ตำบลบ้านม่วง
โดยมีอาจารย์เทพพร  เต็มตาวงษ์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีกศน.ตำบลบ้านดุง
กศน.ตำบลบ้านม่วงและกศน.ตำบลถ่อนนาลับ ประชุมวางแผนร่วมกันในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการพัฒนารูปการเแบบการเรียน
การสอนให้กับนักศึกษา

รับประทานอาหารร่วมกันจ้า...

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

งานเลี้ยงขอบคุณภาคีเครือข่ายและต้อนรับท่านผอ.จิดาภา เปตามานัง

วันที่ 16 มกราคม 2556 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้าร่วมงานเลี้ยง
ขอบคุณภาคีเครือข่ายและร่วมต้อนรับท่านผอ.จิดาภา เปตามานังและคณะ
ซึ่งงานเลี้ยงนี้มีภาคีเครือข่ายต่างๆอาทิ เช่น ท่านนายอำเภอบ้านดุง
นายกอบต.ตำบลต่างๆ และรวมถึง คณะผู้บริหารกศน.อำเภอต่างๆ


ท่านสจ.ด่านชัย ฮันวงศ์และผอ.จิดาภา  เปตามานัง ตั้งใจรำมากๆ

ท่านรองนงนารถรำสวยมากจ้า

ร่วมถ่ายภาพกับท่านนายกและท่านรองนายกอบต.บ้านดุง


ถ่ายภาพร่วมกับภาคี เครือข่ายตำบลบ้านดุงจ้า


วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

งานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๖

วันที่ 12 มกราคม 2556 คณะครูเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2556
ณ สวนรักษ์ เทศบาลเมืองบ้านดุง โดยประธานเปิดงานคือ
ท่านนายอำเภอบ้านดุง นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ
และท่านโชคเสมอ คำมุ่งคุณ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานวันเด็กปีนี้
มีการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาลและมีซุ้มแจกขนมและ
เล่นเกมของหน่วยงานต่างๆ มาแจกขนม ของเล่นต่างๆ ให้กับเด็กๆๆ
เด็กๆๆจาก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านดุงจ้า..

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556

อวยพรปีใหม่ ท่านผอ.ธนากร หาญกุล

วันที่ 3 มกราคม 2556 คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้ร่วมอวยพรปีใหม่
ท่่านผอ.ธนากร  หาญกุล ผอ.กศน.อำเภอบ้านดุง เพื่ออวยพรท่านผอ.
และขอพรจากท่าน.........

คณะครูมอบกระเช้าของขวัญท่านผอ.จ้า.....