สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

งานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๖

วันที่ 12 มกราคม 2556 คณะครูเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2556
ณ สวนรักษ์ เทศบาลเมืองบ้านดุง โดยประธานเปิดงานคือ
ท่านนายอำเภอบ้านดุง นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ
และท่านโชคเสมอ คำมุ่งคุณ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานวันเด็กปีนี้
มีการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาลและมีซุ้มแจกขนมและ
เล่นเกมของหน่วยงานต่างๆ มาแจกขนม ของเล่นต่างๆ ให้กับเด็กๆๆ
เด็กๆๆจาก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านดุงจ้า..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น