สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ร่วมโครงการคลอสวยน้ำใสคนไทยมีสุข

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559  คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ร่วมงาน..โครงการคลองสวย..น้ำใส..บ้านศรีสามารถ ม.10 ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี โดยท่านนายอำเภอบ้านดุง เป็นประธานวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ร่วมงานแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์

เมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2559  คณะครู กศน. ตำบลบ้านดุง  ร่วมงานเครือข่าย แข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลบ้านดุง