สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557

เดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

วันที่ 28 มีนาคม 2557 คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 
โดยมีท่านนายอำเภอบ้านดุง เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าววันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

กีฬาต้านยาเสพติด อบต.บ้านดุง 2557

วันที่ 19-20  มีนาคม 2557 คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬา อบต.บ้านดุง 
(บ้านถ่อนคำหวด ) และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสินกีฬาเซปัคตะกร้อในครั้งนี้ด้วยจ้า
นายอำเภอบ้านดุง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้
คณะกรรมการตัดสินกีฬาเซปัคตะกร้อครับผม...
(ครูเพ็ญศิลป์ ครูอ้อมบ้านชัย ครูหลอด ครูปุ๊กศรีสุทโธ ครูเอส และครูกี้จากถ่อนนาลับครับผม...)

วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556

วันที่ 8-9 มีนาคม 2557 กศน.ตำบลบ้านดุง ได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านดุงวิทยา อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2557

้ต้อนรับคณะกรรมการ สมศ. รอบสาม

วันที่ 5-7 มีนาคม 2557 คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการสมศ. รอบสาม
ซึ่งมีการจัดบูทของตำบลและนำอาหารมาบริการแก่ผู้ร่วมงาน (แหนมและหมูยอ)  ในโอกาสนี้ทางคณะสมศ. ได้เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ณ กศน.ตำบลบ้านดุง (ออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป)
นายผดุง แสนสุด ประธานอส.กศน.กล่าวต้อนรับคณะสมศ.


มอบของที่ระลึก (เกลือและแตง)จากนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านดุงจ้า.