สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554

อบรมพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอบ้านดุง

วันที่ 28-29 ธันวาคม 2554 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลากร (Organization Development) 2554 และร่วมฉลองปีใหม่  ณ ภูฝอยลม อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้บุคลากรได้เกิดการพัฒนาต่อการจัดการศึกษาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหมู่คณะครูกศน.อำเภอบ้านดุง............คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง อวยพรและมอบของขวัญปีใหม่แด่ท่านผอ.ธนากร 

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2554

จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กศน.ตำบลบ้านดุงกับภาคีเครือข่าย (MOU)

วันที่ 23 ธันวาคม 2554 กศน.ตำบลบ้านดุง ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กศน.ตำบลบ้านดุงกับภาคีเครือข่าย (MOU) ณ กศน.ตำบลบ้านดุง โดยมีท่านผอ.ธนากร  หาญกุล เป็นประธาน เพื่อร่วมมือในการพัฒนากศน.ตำบลบ้านดุง ทั้งในด้านการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาให้กับประชาชน

ผอ.ธนากร หาญกุล ร่วมลงนามกับท่านบุญเพ็ง ดอนหัวบ่อ กำนันตำบลบ้านดุงวันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช

วันที่ 5 ธันวาคม 2554 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช  ณ ลานอเนกประสงค์สนามทุ่งเทศบาลเมืองบ้านดุง โดยมีท่านนายกเทศบาลเมืองบ้านดุง  ท่านนายอำเภอบ้านดุง เป็นประธาน  ร่วมด้วยข้าราชการ ประชาชนชาวบ้านดุง  ได้ร่วมทำบุญตักบาตรให้กับพระสงฆ์
วันที่ 5 ธันวาคม 2554  เวลา 10.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช
โดยมีท่านนายกอบต.บ้านดุง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชนได้ร่วมถวายพระพรท่านนายกอบต.บ้านดุง ได้มอบเกียรติบัตรแก่พ่อดีเด่นในเขตตำบลบ้านดุง ทั้ง 18 หมู่บ้าน