สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

นิทรรศการมหกรรมสุขภาพดี วิถีธรรม

วันที่ 26 กรกฏาคม 2556  ครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้าร่วมนิทรรศการมหกรรมสุขภาพดี วิถีธรรม
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฏราชกุมาร
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมและประชาชนทั่วไป


การแข่งขันกีฬา "ภูธานีเกมส์ 2556"

วันที่ 25 กรกฏาคม 2556 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.ภูธานีเกมส์ 2556
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย  โดยมีกศน.จังหวัดอุดรธานี  กศน.จังหวัดหนองคาย  กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู กศน.จังหวัดบึงกาฬ และกศน.จังหวัดเลยเข้าร่วมการแข่งขัน ในครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกตัวแทนกลุ่มภูธานีเข้าแข่งขันในระดับภาคอีสานต่อไป....
เซปักตะกร้อครูชาย ได้รางวัลอันดับ 3

วอลเล่ย์บอลครูหญิง ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

"ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน" กศน.ตำบลบ้านดุง

วันที่ 20-21 กรกฏาคม 2556  กศน.ตำบลบ้านดุง ได้เปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน "การเพาะเห็ดนางฟ้า-เห็ดนางรม"  ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ กศน.ตำบลบ้านดุง เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพให้กับคนในตำบลบ้านดุงได้เรียนรู้และสามารถขยายผลต่อไป ในด้านการประกอบอาชีพได้

โรงเห็ดของเราจ้า

เห็ดนางฟ้าสดๆๆครับ

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

จัดกิจกรรมการเรียน-การสอน ให้กับกลุ่มนักศึกษาเทียบจบม.6 ใน 8 เดือน

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2556 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้ดำเนินการปฐมนิเทศและจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาเทียบจบม.6 ใน 8 เดือน ณ กศน.ตำบลบ้านดุง โดยมีคุณครูพัชรี ลำพองพวง ครูจากโรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนาเป็นครูประจำกลุ่ม ในการติ๋วนักศึกษากศน. ซึ่งมีผู้เข้ารับการติ๋วจำนวน 15 คนแนะนำคณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงครับ


คุณครูพัชรีกำลังติวเข้มวิชาคณิตสาสตร์ให้กับนักศึกษาเทียบระดับจ้า..


วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ "สมเด็จย่า"

วันที่ 18 กรกฏาคม 2556 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ "สมเด็จย่า"
ร่วมกับกศน.ตำบลในโซน( กศน.ตำบลถ่อนนาลับและกศน.ตำบลนาไหม) ณ โรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง ตำบลนาไหม  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ "สมเด็จย่า" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการกับประชาชนในพื้นที่


วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สถานศึกษาพอเพียง

วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง (นายชัยรัตน์  เสระพลและนางสาวลักษณา คงสถิตย์)
ได้ไปศึกษาดูงานที่ กศน.อำเภอไชยวาน เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา กศน.ไชยวาน
ซึ่งมีการปลูกพืชผสมผสานต่างๆในพื้นที่และมีการเลี้ยงไก่ไข่   เลี้ยงหมูหลุม ฯลฯ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในกศน.ตำบลต่อไป....