สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556

พิธีมอบโต๊ะ เก้าอี้ สื่อสิ่งพิมพ์ ให้กับบ้านหนังสืออัจฉริยะและมอบตู้เย็นให้กับกศน.ตำบลบ้านดุง

วันที่ 22 เมษายน 2556 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงและนางสาวกอบุญ  สีหาท้าว บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ได้ทำพิธีมอบโต๊ะ เก้าอี้ สื่อสิ่งพิมพ์
ให้กับตัวแทนบ้านหนังสืออัจฉริยะ จำนวน 5 บ้าน ในตำบลบ้านดุง
โดยท่านธนบุญโรจน์  เถื่อนฮ้าวลา นายกอบต.บ้านดุงและคณะร่วมเป็นประธานในการมอบครั้งนี้

บ้านกำนันบุญเพ็ง  ดอนห้วบ่อ (บ้านหนังสืออัจฉริยะ)

บ้านแม่บุญรุ่ง ภูเวียง ม.8 บ้านปอพาน

บ้านแม่นิลาภรณ์  สิงห์ทอง ม.5 บ้านห้วยปลาโด

ผู้ใหญ่ผดุง  แสนสุด ม.6 บ้านหนองสองห้อง


อาจารย์ปัทมพร มีทองหลาง ครูกศน.ตำบลบ้านดุง และครอบครัว ได้มอบตู้เย็น TOSHIBA 
ให้กับกศน.ตำบลบ้านดุง โดยมีนางจงจิต  เำพ็งพ่าน เลขาสภาอบต.บ้านดุงร่วมเป็นเกียรติ


   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น