สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556

ออกเยี่ยมบ้านหนังสืออัจฉริยะและมอบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

วันที่ 25 เมษายน 2556 ผอ.จิดาภา เปตามานัง ผอ.กศน.อำำเภอบ้านดุง , น.ส.กอบุญ  สีหาท้าว บรรณารักษ์ปฏิบัติการ,
นางเสาวนีย์  เสระพล   ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนและคณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง
ได้ออกเยี่ยมบ้านหนังสืออัจฉริยะและได้มอบเสื้อรวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  เช่นหนังสือพิมพ์
นิติยสาร วารสารต่างๆ ให้กับบ้านหนังสืออัจฉริยะในการเป็นสถานที่อ่านหนังสือของคน
ในชุมชนและเพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชนอีกด้วย ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการ
จำนวน 5 หมู่บ้านประกอบด้วย


1.บ้านนายบุญเพ็ง  ดอนหัวบ่อ  กำนันตำบลบ้านดุง (หมู่ที่ 1 บ้านโนนกกบาก)

ผอ.จิดาภา มอบเสื้อให้กับกำนัน  (เสื้อกศน.ตำบลบ้านดุง)


2.บ้านนายมงคล ศิริบุญคุณ (หมู่ที่ 7 บ้านหนองไฮ)
  3.บ้านนางบุญรุ้ง  ภูเวียง  รองประธานอส.กศน.ตำบลบ้านดุง (หมู่ที่ 8 บ้านปอพาน)


                                         ชาวบ้านกำลังทำน้ำยาล้างจานจ้า.......ที่บ้านแม่รุ้ง.

                       
                                    4.บ้านนางนิราภรณ์  สิงห์ทอง  (หมู่ที่ 5 บ้านห้วยปลาโด)

                           
                              5. บ้านนายผดุง  แสนสุด ผู้ใหญ่บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 6            ร่วมรับประทานอาหารกลางวันจ้า (ต้มไก่บ้านและส้มตำแซบๆๆ เจ้ติ๋มขอบอก)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น