สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านดุง ประจำปี 2555

วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 คณะครูได้เข้าร่วมประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านดุง 
ประจำปี 2555ณ บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ  ซึ่่งมีขบวนแห่จาก 18 หมู่บ้าน
เข้าร่วมในครั้งนี้ โดยทางอบต.บ้านดุง ท่านนายกธนบุญโรจน์ เถื่อนฮ้าวลา 
ได้ร่วมกับชาวบ้านในตำบลบ้านดุง  จัดประเพณีบุญบั้งไฟขึ้นในตำบล  
โดยมีท่านสส.ขจิตร ชัยนิคมเป็นประธานในพิธีเปิด