สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่และร่วมดำนากับอบต.ถ่อนนาลับ

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2554 ครูกศน.ตำบลบ้านดุงได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่และร่วมดำนากับอบต.ถ่อนนาลับ โดยมีท่านนายอำเภอเป็นประธานและมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วม


คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงร่วมดำนา

คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ร่วมดำนา ที่บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดุง ร่วมกับอบต.
บ้านดุง และส่วนราชการต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554
เดินรณรงค์ต้านยาเสพติด

กศน.ตำบลบ้านดุงร่วมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554 ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านดุงวิทยา โดยมีท่านนายอำเภอเป็นประธาน


                       อ.ปัทมพร (ครูกศน.ตำบลบ้านดุง) รับเกียรติบัตรจากท่านนายอำเภอบ้านดุง

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กศน.อำเภอบ้านดุง อบรมการเลือกตั้ง 2554

วันที่ 22 มิถุนายน 2554 คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุงได้นำนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านดุงเข้าร่วม โครงการอบรมการเลือกตั้ง 2554           ณ หอประชุมโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
( วันที่ 3 กรกฎาคม คนบ้านดุง ร่วมกำหนดอนาคตประเทศไทย) ให้กับนักศึกษากศน.
โดยการนำของท่านผอ.ธนากร  หาญกุล


ผอ.ธนากร  หาญกุลร่วมเสวนากับตัวแทนนักศึกษา กศน.
บรรยากาศการอบรมการเลือกตั้งค่ะ สู้ๆๆ ค่ะ


ครูอ๋อย สาวITบ้านดุง และครูติ๋ม (สาวสวยบ้านดุง)

เดินรณรงค์การเลือกตั้งร่วมกับ กกต.การเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานี


วันที่ 21 มิถุนายน 2554 คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ร่วมเดินรณรงค์การเลือกตั้งร่วมกับ กกต.การเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งเสริมการเลือกตั้ง  


                        


วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กศน.ตำบลบ้านดุงเข้าร่วมประเพณีบุญบั้งไฟกับอบต.บ้านจันทน์


    คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงได้เข้าร่วมประเพณีบุญบั้งไฟกับอบต.บ้านจันทน์และกศน.ตำบลบ้าน
จันนทน์ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2554  ณ บ้านจันทน์ โดยอบต.บ้านจันทน์ได้จัดขบวนร่วมกับกศน.อำเภอบ้านดุงและกศน.ตำบลบ้านจันทน์ เป็นขบวนผาแดง-นาไอ่  และขบวนเศรษฐกิจพอเพียง 
การรณรงค์การเลือกตั้ง

    กำลังเตรียมอุปกรณ์ในขบวนแห่


  ขบวนม้าแบบเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ

     ครูติ๋มกับครูรัตน์สวยมากๆคะ (ตัวแม่)
        (  เก็บภาพครั้งประวัติศาสตร์)


คณะครูร่วมถ่ายภาพกับท่านนายกอบต.บ้านจันทน์


ผอ.ธนากร (เสื้อลายครับ) ร่วมขบวนบั้งไฟในชุดแฟนซีขบวนรณรงค์การเลือกตั้ง ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงจ้า

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กศน.ตำบลบ้านดุงร่วมประชุม อบต.สัญจร

กศน.ตำบลบ้านดุงร่วมประชุม อบต.สัญจร กับคณะผู้บริหารอบต. ณ อบต.บ้านดุง ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 โดยมีท่านมานิต เพียรทอง นายอำเภอบ้านดุง เป็นประธานในการประชุมและมีนายกอบต.ทั้ง 13 ตำบลเข้าร่วม

คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงรับลงทะเบียนการประชุมในครั้งนี้
ท่านธนบุญโรจน์ เถื่อนฮ้าวลา นายกอบตงบ้านดุง แนะนำผู้บริหารอบต.บ้านดุงและคณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง

คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินบ้านหวาง

คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินบ้านหว่าง ณ บ้านเหล่าหลวง หมู่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยมีท่านผอ.ประยงค์  โคกแดงและคณะ เยี่ยมชมบ้านเหล่าหลวงและกศน.อำเภอบ้านดุงได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี รวมถึงการเปิดห้องสมุดปิยะโสภณ ซึ่งจัดเป็นห้องสมุดส่งเสริมการอ่านของครอบครัว

ห้องสมุดปิยะโสภณ

ผอ.ประยงค์ ร่วมประเมินบ้านหวาง

กศน.ตำบลบ้านดุงจัดกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ MSET


กศน.บ้านดุงได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ MSET  ประจำภาคเรียนที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ณ กศน.ตำบลบ้านดุง โดยมีท่านนายกอบต.บ้านดุงให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 170 คน

กีฬากศน.ตำบลบ้านดุง


กศน.ตำบลบ้านดุงได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาโฮง ตำบลบ้านดุง โดยได้รับการสนับสนุนจาก อบต.บ้านดุง โดยมีท่านรองอนุสรณ์ สิงห์พันธ์ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ผอ.ธนากร หาญกุลและคณะผู้บริหารอบต.บ้านดุง


ท่านรองนายก อบตงบ้านดุงมอบรางวัลสนับสนุนงานกีฬากศน.ตำบลบ้านดุง
  วิ่งอย่างนางงามคะ
สู้ๆอ.ติ๋มอย่างแพ้น้องนะ