สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554

คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงร่วมดำนา

คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ร่วมดำนา ที่บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดุง ร่วมกับอบต.
บ้านดุง และส่วนราชการต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น