สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556

ออกเยี่ยมบ้านหนังสืออัจฉริยะและมอบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

วันที่ 25 เมษายน 2556 ผอ.จิดาภา เปตามานัง ผอ.กศน.อำำเภอบ้านดุง , น.ส.กอบุญ  สีหาท้าว บรรณารักษ์ปฏิบัติการ,
นางเสาวนีย์  เสระพล   ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนและคณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง
ได้ออกเยี่ยมบ้านหนังสืออัจฉริยะและได้มอบเสื้อรวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  เช่นหนังสือพิมพ์
นิติยสาร วารสารต่างๆ ให้กับบ้านหนังสืออัจฉริยะในการเป็นสถานที่อ่านหนังสือของคน
ในชุมชนและเพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชนอีกด้วย ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการ
จำนวน 5 หมู่บ้านประกอบด้วย


1.บ้านนายบุญเพ็ง  ดอนหัวบ่อ  กำนันตำบลบ้านดุง (หมู่ที่ 1 บ้านโนนกกบาก)

ผอ.จิดาภา มอบเสื้อให้กับกำนัน  (เสื้อกศน.ตำบลบ้านดุง)


2.บ้านนายมงคล ศิริบุญคุณ (หมู่ที่ 7 บ้านหนองไฮ)
  3.บ้านนางบุญรุ้ง  ภูเวียง  รองประธานอส.กศน.ตำบลบ้านดุง (หมู่ที่ 8 บ้านปอพาน)


                                         ชาวบ้านกำลังทำน้ำยาล้างจานจ้า.......ที่บ้านแม่รุ้ง.

                       
                                    4.บ้านนางนิราภรณ์  สิงห์ทอง  (หมู่ที่ 5 บ้านห้วยปลาโด)

                           
                              5. บ้านนายผดุง  แสนสุด ผู้ใหญ่บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 6            ร่วมรับประทานอาหารกลางวันจ้า (ต้มไก่บ้านและส้มตำแซบๆๆ เจ้ติ๋มขอบอก)

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

โครงการพัฒนาอาชีพการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป (หลักสูตรระยะสั้น 40 )

กศน.ตำบลบ้านดุง ได้เปิดโครงการพัฒนาอาชีพการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป (หลักสูตรระยะสั้น 40 )
ซึ่งมีการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น,  การออกแบบดัดแปลงตกแต่งเสื้อผ้าสำเร็จรูป, การสกีนลายเสื้อผ้าสำเร็จรูป   ระหว่างวันที่ 3 - 10 เมษายน 2556 โดยมีท่านธนบุญโรจน์  เถื่อนฮ้าวลา นายกอบต.บ้านดุงและคณะ  ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้  และมีผู้เข้าร่วมอบรม 20 ท่าน


นายกอบต.บ้านดุง ประธานเปิดโครงการวิทยากรสอนตัดเย็บผ้า เบื้องต้น

ผอ.จิดาภา ร่วมรับประทานอาหารกับผู้เข้าอบรมจ้าผอ.ร่วมให้กำลังใจกับผู้เข้าอบรมครับการออบแบบตกแต่งเสื้อผ้า
วิทยากรสอนการสกีนลายเสื้อผ้าสวยไหมคะ ทำเองเลยนะจ๊ะ

ผอ.จิดาภา มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าอบรมพัฒนาอาชีพฯ


สวยงามมากๆๆ กับรุ่น 1 การอบรมพัฒนาอาชีพฯ กศน.ตำบลบ้านดุง


วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556

พิธีมอบโต๊ะ เก้าอี้ สื่อสิ่งพิมพ์ ให้กับบ้านหนังสืออัจฉริยะและมอบตู้เย็นให้กับกศน.ตำบลบ้านดุง

วันที่ 22 เมษายน 2556 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงและนางสาวกอบุญ  สีหาท้าว บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ได้ทำพิธีมอบโต๊ะ เก้าอี้ สื่อสิ่งพิมพ์
ให้กับตัวแทนบ้านหนังสืออัจฉริยะ จำนวน 5 บ้าน ในตำบลบ้านดุง
โดยท่านธนบุญโรจน์  เถื่อนฮ้าวลา นายกอบต.บ้านดุงและคณะร่วมเป็นประธานในการมอบครั้งนี้

บ้านกำนันบุญเพ็ง  ดอนห้วบ่อ (บ้านหนังสืออัจฉริยะ)

บ้านแม่บุญรุ่ง ภูเวียง ม.8 บ้านปอพาน

บ้านแม่นิลาภรณ์  สิงห์ทอง ม.5 บ้านห้วยปลาโด

ผู้ใหญ่ผดุง  แสนสุด ม.6 บ้านหนองสองห้อง


อาจารย์ปัทมพร มีทองหลาง ครูกศน.ตำบลบ้านดุง และครอบครัว ได้มอบตู้เย็น TOSHIBA 
ให้กับกศน.ตำบลบ้านดุง โดยมีนางจงจิต  เำพ็งพ่าน เลขาสภาอบต.บ้านดุงร่วมเป็นเกียรติ