สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2554

มหัศจรรย์เมืองคำชะโนด ตักบาตรพระ 1001 รูป

วันที่ 16 ตุลาคม 2554 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงได้ร่วมพิธีตักบาตรพระ 1001 รูป ณ แดนดินถิ่นนาคา
วัดศิริสุทโธ ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งในวันนั้นพระสงฆ์ได้เข้าร่วมจำนวน 1250 รูป จากวัดต่างๆในอำเภอบ้านดุง  และมีท่านสส.ขจิต ชัยนิคม เป็นประธานในพิธี ท่านนายอำเภอบ้านดุงและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  ประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากๆวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ร่วมงานมหากฐินประจำปี 2554 บ้านหนองสองห้อง ตำบลบ้านดุง

วันที่ 13 ตุลาคม 2554 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้าร่วมงานมหากฐินประจำปี 2554 
บ้านหนองสองห้อง ตำบลบ้านดุง โดยมีท่านนายอำเภอบ้านดุง เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้
                                       

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การทำลายข้อสอบของกลุ่มรักษ์ชะโนด ประจำภาคเรียนที่ 1/2554

วันที่ 11 ตุลาคม 2554 นางอรอุมา โคตรโสภา ครูกศน.ตำบลบ้านดุงได้เข้าร่วมการทำลายข้อสอบของกลุ่มรักษ์ชะโนด ซึ่งประกอบด้วย อำเภอเพ็ญ สร้างคอม พิบูลย์รักษ์และบ้านดุงประจำภาคเรียนที่ 1/2554 ณ กศน.อำเภอเพ็ญ

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้วัฒนธรรมแถบลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดหนองคาย

วันที่ 9 ตุลาคม 2554 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมแถบลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดหนองคาย ให้กับคณะอาสาสมัคร กศน.ตำบลบ้านดุง เพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างถิ่น