สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559

กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559

คณะครู กศน. ตำบลบ้านดุงร่วมงานกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2559 ณ อบต. บ้านดุง อำเภอบ้านดุง


วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคคลด้านแผนงาน งบประมาณและสารสนเทศประจำปีงบประะมาณ2559

ครู กศน.ตำบลบ้านดุง เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคคลด้านแผนงาน งบประมาณและสารสนเทศประจำปีงบประะมาณ2559 ร่วมด้วย กศน.อำเภอบ้านดุง กศน.อำเภอทุ่งฝนและกศน.อำเภอพิบูลรักษ์ ณ ห้องประชุมรักษ์ชะโนด กศน.อำเภอบ้านดุง