สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

ร่วมเปิดอาคารหลังใหม่ อบต.บ้านดุง

 วันที่ 28 กันยายน 2555 คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้ร่วมเปิดอาคา หลังใหม่
อบต.บ้านดุง     โดยมีนายศักดิ์ชัย  แตงฮ่อ นายอำเภอบ้านดุง  เป็นประธาน
ท่านสจ.คำมวญ ขุนวิเศษนายกอบต.ถ่อนนาลับและหน่วยงานราชการ
 ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมทำบุญตักบาตรและทำพิธีเปิดอาคาร
วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน OTOP Mini MBA

                     วันที่ 17 กันยายน 2555 คณะครูและนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้าร่วม
                                                  ฝึกอาชีพชุมชน  OTOP Mini MBA 
                                      ณ อินเตอร์รีสอร์ท อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

โครงการปลูกต้นไม้ให้แม่ตามรอยพ่อ กศน.สีเขียว

                           วันที่ 3 กันยายน 2555 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้จัดโครงการ
                                            " ปลูกต้นไม้ให้แม่ ตามรอยพ่อกศน.สีเขียว"  
                                                     ร่วมกับภาคีเครือข่ายตำบลบ้านดุง
                           ณ วัดป่าบ้านหนองสองห้อง ตำบลบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

รองนายกอบต.บ้านดุง ร่วมปลูกต้นไม้กับชาวกศน.ผอ.ธนากร หาญกุล ร่วมปลูกต้นไม้กับคณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง