สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พิธีไหว้ครูประจำปี 2557 วันที่ 26 มิถุนายน 2557

   วันที่ 26  มิถุนายน  2557  คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2557  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านดุง


วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ 24 มิถุนายน 2557

    เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน  2557  กศน.ตำบลบ้านดุง ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีวิทยากรพิเศษจากต่างประเทศ มาให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่ครูและนักศึกษา

ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกับเครือข่าย 24 มิถุนายน 2557

      เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2557  นางวรัญญา พิมพรภิรมย์ หัวหน้า กศน.ตำบลบ้านดุง  เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับนายอำเภอบ้านดุง และเครือข่าย


วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ปรองดองตำบลบ้านดุง 20 มิถุนายน 2557

     เมื่อวันที่ 20  มิถุนายน 2557 คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ร่วมงาน ชาวอำเภอบ้านดุง ร่วมใจสามัคคี  เดินหน้าประเทศไทย  ณ อบต.บ้านดุง
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ร่วมพิธีการตั้งศาลพระพรหม-ศาลพระภูมิ

วันที่ 13 มิถุนายน 2557 คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง เข้าร่วมพิธีการตั้งศาลพระพรหม-ศาลพระภูมิ
ประจำสำนักงาน กศน.อำเภอบ้านดุง เพื่อเป็นที่สักการะบูชา ของคณะครู กศน.อำเภอบ้านดุง
วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมการเรียน-การสอน กศน.ตำบลบ้านดุง

วันที่ 2 มิถุนายน 2557 คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้ดำเนินการสอนนักศึกษา ม.ปลาย ในรายวิชา อาเซียนศึกษา  ณ กศน.ตำบลบ้านดุง