สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมการเรียน-การสอน กศน.ตำบลบ้านดุง

วันที่ 2 มิถุนายน 2557 คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้ดำเนินการสอนนักศึกษา ม.ปลาย ในรายวิชา อาเซียนศึกษา  ณ กศน.ตำบลบ้านดุงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น