สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554

โครงการพบพี่ เยี่ยมน้อง สนองเครือข่าย ขยายความสัมพันธ์ กีฬา กศน.ตำบลบ้านดุง

วันที่ 21 มกราคม 2554 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงได้จัดโครงการพบพี่ เยี่ยมน้อง สนองเครือข่าย ขยายความสัมพันธ์ กีฬา กศน.ตำบลบ้านดุงณ สนามโรงเรียนบ้านนาโฮง โดยมีท่านรองนายกอบต.บ้านดุง เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับท่านผอ.ธนากร หาญกุลและคณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง