สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556

ประชุมอบรมโครงการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

วันที่ 20 กันยายน 2556  คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้าประชุมอบรมโครงการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพ กศน.
ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีท่านว่าที่ร้อยตรีสมปอง วิมาโร เป็นประธานเปิดโครงการ
และมีท่านผอ.สัจจา  วงศาโรจน์ ให้ความรู้เรื่องระเบียบการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและท่านผอ.สุรศักดิ์  เพิ่มพล ให้ความรู้การศึกษาทางไกล
วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

กศน.ตำบลบ้านดุง ได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ให้กับนักศึกษากศน.ตำบลบ้านดุง
ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2556 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านนาโฮง ตำบลบ้านดุง
ซึ่งมีจำนวนห้องสอบ 13 ห้อง ระดับประถม 2 ห้อง  ม.ต้น 4 ห้อง และ ม.ปลาย 7 ห้อง
ในโอกาสนี้ท่านผอ.จิดาภา เปตามานัง ผอ.กศน.อำเภอบ้านดุง ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบกศน.ตำบลบ้านดุง และนางเสาวนีย์  เสระพล
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (หัวหน้ากลุ่มงานพื้นฐาน)


ผอ.จิดาภาเปตามานัง ตรวจเยี่ยมสนามสอบจ้า


ประชุมชี้แจงคณะกรรมการคุมสอบก่อนดำเนินการสอบจ้า
อ.เสาวนีย์  เสระพล ชี้แจงการฝนกระดาษคำตอบที่ถูกต้องให้กับนักศึกษาผอ.เทวินทร์ศักดิ์  ได้ร่วมถ่ายภาพกับคณะครูกศน.ครับ