สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

            วันที่ 31 มกราคม 2556 คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
            และภูมิปัญญาท้องถิ่น (การปลูกพืชระบบน้ำหยดที่บ้านทุ่งฝน  อำเภอทุ่งฝน
            และพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง อำเภอหนองหาน   จังหวัดอุดรธานี)
            ร่วมกับคณะ กศน.ตำบลบ้านม่วงและตำบลถ่อนนาลับ เพื่อให้นักศึกษา
           ได้เกิดการเรียนรู้จริงและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

รวมพลที่หน้าศาลปู่ศรีสุทโธ 

ศึกษาเกษตรแบบน้ำหยดที่อำเภอทุ่งฝนเจ้าของแหล่งเรียนรู้ นายสิทธิชัย นางอัมพร  นันทากุล
เตาเผาถ่าน
กระบือพระราชทานศึกษาแหล่งมรดกโลกบ้านเชียงการเขียนลายไหบ้านเชียง

บรรยากาศการเดินชมร้านค้าจ้า....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น