สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ 2/2555

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้ารับการสอบ N-NET
ทั้งระดับประถมศึกษา, ม.ต้นและม.ปลาย เพื่อทำการทดสอบทางการศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ 2/2555
ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านดุงวิทยา  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น