สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อวีระ จิรเมธากร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง
 เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อวีระ  จิรเมธากร
ณ บ้านกำแมด ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
วันนี้ ทางคณะสำนักงานกศน.จังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
โดยท่านผอ.สมปอง  วิมาโร  ผอ.สำนักงานกศน.จังหวัดอุดรธานี
ท่านผอ.จิดาภา  เปตามานัง ผอ.กศน.อำเภอบ้านดุงและคณะครูกศน.อำเภอบ้านดุง 

ท่านผอ.สมปอง วิมาโร พบปะกับคณะครูและแขกที่มาร่วมงาน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น