สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ร่วมทำโรงทาน ณ วัดป่าคำแก้ว

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้ร่วมทำโรงทานกับ
กศน.ตำบลบ้านม่วง     ณ วัดป่าคำแก้ว ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี   ซึ่งชาวบ้านได้ร่วมกันจัดทำกฐินทอดวัดป่าคำแก้ว
ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งขึ้นใหม่ มีชาวบ้านไปร่วมเป็็นจำนวนมากวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านดุง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านดุง  ณ ห้องประชุม กศน.ตำบลบ้านดุง
เพื่อชี้แจงหลักสูตรการศึกษาและเป็นการพบปะระหว่างครูกับนักศึกษา

กำนันบุญเพ็ง ดอนหัวบ่อ กำนันตำบลบ้านดุง
ได้พบปะกับนักศึกษาและกล่่าวเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านดุง

กศน.ตำบลบ้านดุง ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ณ กศน.ตำบลบ้านดุง  เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาให้กับนักศึกษาและเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับนักศึกษา

กำนันตำบลบ้านดุง เปิดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา


วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

อบต.สัญจร เปิดศูนย์สุขภาพชุมชน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้าร่วมงานอบต.สัญจร
 เปิดศูนย์สุขภาพชุมชน จ่ายเบี้ยเลี้ยงชีพผู้สูงอายุและคนป่วย
โดยท่านนายกอบต.บ้านดุงและคณะผู้บริหาร


                                    นายกอบต.ทำพิธีเปิดศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านหนองไฮจ้า


กำนันตำบลบ้านดุงพบปะกับชาวบ้านหนองไฮกศน.บ้านดุงให้บริการสื่อ หนังสือการอ่านต่างๆ


คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงจ้า..........