สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านดุง

กศน.ตำบลบ้านดุง ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ณ กศน.ตำบลบ้านดุง  เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาให้กับนักศึกษาและเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับนักศึกษา

กำนันตำบลบ้านดุง เปิดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น