สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

อบต.สัญจร เปิดศูนย์สุขภาพชุมชน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้าร่วมงานอบต.สัญจร
 เปิดศูนย์สุขภาพชุมชน จ่ายเบี้ยเลี้ยงชีพผู้สูงอายุและคนป่วย
โดยท่านนายกอบต.บ้านดุงและคณะผู้บริหาร


                                    นายกอบต.ทำพิธีเปิดศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านหนองไฮจ้า


กำนันตำบลบ้านดุงพบปะกับชาวบ้านหนองไฮกศน.บ้านดุงให้บริการสื่อ หนังสือการอ่านต่างๆ


คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงจ้า..........

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น