สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านดุง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านดุง  ณ ห้องประชุม กศน.ตำบลบ้านดุง
เพื่อชี้แจงหลักสูตรการศึกษาและเป็นการพบปะระหว่างครูกับนักศึกษา

กำนันบุญเพ็ง ดอนหัวบ่อ กำนันตำบลบ้านดุง
ได้พบปะกับนักศึกษาและกล่่าวเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น