สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

ร่วมรับการนิเทศจากสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 23 มกราคม 2557 ได้เข้าร่วมรับการนิเทศงาน กศน. จากท่านขวัญใจ จันทรเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอกรอบที่ 3 ซึ่งท่านให้คำแนะนำ ในการเตรียมเอกสารและวิธีการตอบคำถาม สมศ. ในแต่ละตัวบ่งชี้ได้เป็นอย่างดี
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ กศน.อำเภอบ้านดุง ปี ๕๗

วันที่ 16 มกราคม 2557 คณะครู กศน.อำเภอบ้านดุง ได้เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ กศน.อำเภอบ้านดุง ประจำปี 2557 ซึ่งมีการทำบุญตักบาตรขึ้นอาคารหลังใหม่ และมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับคณะครู กศน.อำเภอบ้านดุงวันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ประชุมประจำเดือนมกราคม สัญจร ณ กศน.ตำบลนาคำ

วันที่ 14 มกราคม 2557 คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม (สัญจร)
ณ กศน.ตำบลนาคำ เพื่อร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานร่วมกันของคณะครู