สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ กศน.อำเภอบ้านดุง ปี ๕๗

วันที่ 16 มกราคม 2557 คณะครู กศน.อำเภอบ้านดุง ได้เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ กศน.อำเภอบ้านดุง ประจำปี 2557 ซึ่งมีการทำบุญตักบาตรขึ้นอาคารหลังใหม่ และมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับคณะครู กศน.อำเภอบ้านดุงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น