สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

ร่วมรับการนิเทศจากสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 23 มกราคม 2557 ได้เข้าร่วมรับการนิเทศงาน กศน. จากท่านขวัญใจ จันทรเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอกรอบที่ 3 ซึ่งท่านให้คำแนะนำ ในการเตรียมเอกสารและวิธีการตอบคำถาม สมศ. ในแต่ละตัวบ่งชี้ได้เป็นอย่างดี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น