สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
 (จังหวัดเคลื่อนที่ ) ณ โรงเรียนบ้านหนองสว่าง ตำบลบ้านม่วง โดยตำบลบ้านดุงได้นำผลิตภัณฑ์เกลือไอโอดีน มาแจกให้กับประชาชนที่มาร่วมงานจ้าไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น