สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖

วันที่ 28 ธันวาคม 2555 คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้ร่วมสวัสดีปีใหม่
ท่านนายก อบต.บ้านดุง ณ อบต.บ้านดุง และมีการร่วมฉลองปีใหม่
ให้กับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านดุง
คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่
ท่านธนบุญโรจน์  เถื่อนฮ้าวลา นายกอบต.บ้านดุง

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ "บ้านโนนสวรรค์"

วันที่ ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๕๕  "อำเภอเคลื่อนที่..อำเภอยิ้ม.." บ้านโนนสวรรค์ 
ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง
ได้เข้าร่วมและนำอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ไปจัดแสดง  สาธิตและฝึกสอนระยะสั้น
โดยท่านนายอำเภอศักดิ์ชัย แตงฮ้อ นายอำเภอบ้านดุง และหน่วยงานราชการต่างๆ

           
       
          

           
                         ชาวบ้านให้ความสนใจการเพ้นเล็บมากๆๆ

           

           

           

           

           

           

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อบรมการพัฒนาอาชีพหลักสูตร การทำดอกไม้ประดิษฐ์และศิลปะงานเพ้นท์

          คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาอาชีพ 
                  หลักสูตร"การทำดอกไม้ประดิษฐ์และศิลปะงานเพ้นท์ "
              ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2555 ณ กศน.ตำบลบ้านดุง 
                             เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพให้กับนักศึกษา

                  
       

                  

                  

                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

พิธีมอบใบระเบียนแสดงผลการเรียน

วันที่ 20 ธันวาคม 2555 กศน.ตำบลบ้านดุง ได้จัดพิธีมอบใบระเบียน
แสดงผลการเรียนให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านดุง
ที่สำเร็จการศึกษาปนะจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุม กศน.ตำบลบ้านดุง โดยมีท่านสจ.อภิชาติ  คงทวี
เป็นประธานมอบใบระเบียนแสดงผลการเรียนให้กับนักศึกษา


ท่านสจ.อภิชาติ คงทวี มอบใบรบ.แก่นักศึกษา

ท่านรองอนุสรณ์ สิงห์พันธ์ ให้เกียรติมอบใบรบ.

ท่านกำนันตำบลบ้านดุง มอบใบรบ.

ท่านผู้ใหญ่บ้านหนองสองห้อง มอบใบรบ.

ผู้ใหญ่บ้านปอพาน มอบใบรบ.แก่นักศึกษาอ.เสาวนีย์ เสระพล มอบใบรบ.แก่นักศึกษา

อ.ลักษณา คงสถิตย์ พบปะกับนักศึกษา 

คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง รายงานตัวจ้า.....

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555

๕ ธันวามหาราช

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้าร่วม
พิธีถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตร
ช่วงค่ำ มีพิธีการวางพานพุ่มของหน่วยงานราชการต่างๆ และจุดเทียนชัย
ถวายพระพร  เสร็จพิธี มีการมอบเกียรติบัตรแก่พ่อดีเด่น ในเขตเทศบาล
เมืองบ้านดุง โดยนายกโชคเสมอ  คำมุงคุณ

ร่วมทำบุญตักบาตร

ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรนายกเทศบาลเมืองบ้านดุง มอบเกียรติบัตรแก่พ่อดีเด่น


         ร.ต.ต.อำนาจ  พลแก้ว พ่อของอ.วรัญญา 
รับเกียรติบัตรพ่อดีเด่นจ้าวันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อบต.บ้านดุงสัญจรบ้านปอพาน

วันที่ 4 ธันวาคม 2555 คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้ร่วมโครงการอบต.สัญจร
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ ศาลากลางบ้านปอพาน หมู่ที่ 8 ต.บ้านดุง
โดยท่านนายกธนบุญโรจน์  เถื่อฮ้าวลาและคณะ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ

นายกธนบุญโรจน์ พบปะกับชาวบ้านปอพาน

คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงจ้า


จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ