สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

พิธีมอบใบระเบียนแสดงผลการเรียน

วันที่ 20 ธันวาคม 2555 กศน.ตำบลบ้านดุง ได้จัดพิธีมอบใบระเบียน
แสดงผลการเรียนให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านดุง
ที่สำเร็จการศึกษาปนะจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุม กศน.ตำบลบ้านดุง โดยมีท่านสจ.อภิชาติ  คงทวี
เป็นประธานมอบใบระเบียนแสดงผลการเรียนให้กับนักศึกษา


ท่านสจ.อภิชาติ คงทวี มอบใบรบ.แก่นักศึกษา

ท่านรองอนุสรณ์ สิงห์พันธ์ ให้เกียรติมอบใบรบ.

ท่านกำนันตำบลบ้านดุง มอบใบรบ.

ท่านผู้ใหญ่บ้านหนองสองห้อง มอบใบรบ.

ผู้ใหญ่บ้านปอพาน มอบใบรบ.แก่นักศึกษาอ.เสาวนีย์ เสระพล มอบใบรบ.แก่นักศึกษา

อ.ลักษณา คงสถิตย์ พบปะกับนักศึกษา 

คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง รายงานตัวจ้า.....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น