สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประชุมสัญจร ณ กศน.ตำบลบ้านดุง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555  ท่านผอ.ธนากร  หาญกุล ได้ประชุมสัญจร
หัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ และ หัวหน้าตำบล เพื่อประชุมปรึกษาหารือ
และสรุปงานในกลุ่มงานต่างๆและเป็นการเยี่ยม กศน.ตำบลบ้านดุง

ท่านผอ.ธนากร หาญกุล เปิดการประชุมครับผม
คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ขอรายงานตัวคะ

อ.พนัดดา เนื่องชมภู หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
ชี้แจงงานยุทธศาสตร์จ้า

อ.เสาวนีย์ เสระพล หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศก์
ชี้แจงเรื่องการออกนิเทศก์ตำบล

บรรยากาศการรับประทานอาหาร

อ.กิตติศักดิ์  ศรีพงษ์วิวัฒน์ เป็นตัวแทนท่านผอ.
กล่าวขอบคุณตำบลบ้านดุงและให้คำแนะนำในการทำงาน

บรรยากาศการชมภายในกศน.ตำบลบ้านดุง

มุมอาเซียนตำบล จ้าไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น