สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อบรมการพัฒนาอาชีพหลักสูตร การทำดอกไม้ประดิษฐ์และศิลปะงานเพ้นท์

          คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาอาชีพ 
                  หลักสูตร"การทำดอกไม้ประดิษฐ์และศิลปะงานเพ้นท์ "
              ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2555 ณ กศน.ตำบลบ้านดุง 
                             เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพให้กับนักศึกษา

                  
       

                  

                  

                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น