สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สถานศึกษาพอเพียง

วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง (นายชัยรัตน์  เสระพลและนางสาวลักษณา คงสถิตย์)
ได้ไปศึกษาดูงานที่ กศน.อำเภอไชยวาน เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา กศน.ไชยวาน
ซึ่งมีการปลูกพืชผสมผสานต่างๆในพื้นที่และมีการเลี้ยงไก่ไข่   เลี้ยงหมูหลุม ฯลฯ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในกศน.ตำบลต่อไป....
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น