สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET)

คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง เป็นกรรมการกลาง ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET)
ประจำภาคเรียนที่1      ปีการศึกษา 2556 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านดุงวิทยา
ซึ่งมีผู้เข้ารับจำนวน 850 คน ในโอกาสนี้ทางคณะนิเทศจากสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
ได้มานิเทศสนามสอบ N-NET  กศน.อำเภอบ้านดุง

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

วันที่ 14 สิงหาคม 2556 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ที่ กศน.อำเภอไชยวาน  ซึ่งเป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ผอ.จิดาภา เปตามานัง ร่วมกับคณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงจ้า...
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลบ้านดุง

วันที่ 13 สิงหาคม 2556 ผอ.จิดาภา  เปตามานังและคณะ ได้เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลบ้านดุง การเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม ซึ่งวันนี้เห็ดมีการออกดอกเป็นจำนวนมาก จากก้อนเชื้อเห็ด 500 ก้อน และมีการเก็บเห็ดได้จำนวน 8-9 กิโลกรัม นำไปจำหน่ายกิโลกรัมละ 60 บาท....ท่านใดสนใจเชิญที่กศน.ตำบลบ้านดุงนะคะ

ผอ.จิดาภา เปตามานัง ร่วมเก็บเห็ดจ้า(ออนซอนหลาย)


สุดยอดเห็ดบ้านดุง

ทุกคนตั้งใจเก็บเห็ดมากๆๆ
คัดเลือกเห็ดที่สวยจ้า เพื่อเตรียมขายกิโลละ 60 บาท จ้า

                                                    เห็ดสวยๆๆจ้า คนขายก็สวยนะคะ

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556

12 สิงหา มหาราชินี

วันที่ 12 สิงหาคม 2556 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์สนามทุ่งเทศบาลเมืองบ้านดุง
ซึ่งมีการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าและช่วงเย็นมีการวางพานพุ่มดอกไม้และจุดเทียนชัยถวายพระพร