สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET)

คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง เป็นกรรมการกลาง ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET)
ประจำภาคเรียนที่1      ปีการศึกษา 2556 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านดุงวิทยา
ซึ่งมีผู้เข้ารับจำนวน 850 คน ในโอกาสนี้ทางคณะนิเทศจากสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
ได้มานิเทศสนามสอบ N-NET  กศน.อำเภอบ้านดุง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น