สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

วันที่ 14 สิงหาคม 2556 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ที่ กศน.อำเภอไชยวาน  ซึ่งเป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ผอ.จิดาภา เปตามานัง ร่วมกับคณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงจ้า...
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น