สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลบ้านม่วง

วันที่ 30 กันยายน 2554 นางอรอุมา โคตรโสภา ครูกศน.ตำบลบ้านดุงได้เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองสว่าง ตำบลบ้านม่วง มีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  สำหรับหน่วยงานของกศน.ได้มีการนำสื่อวีซีดี หนังสือ คอมพิวเตอร์และขนมข้าวแต๋น ให้ชิมและมีจำหน่ายในงาน ซึ่งผลตอบรับดีมากคะ


                           วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

ร่วมงานเกษียณผอ.ประยงค์ โคกแดง

วันที่ 26 กันยายน 2554 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้ร่วมงานเกษียณท่านผอ.ประยงค์ โคกแดงและ
นายที ชิ้นทอง ณ โรงเเรมการิน จังหวัดอุดรธานี

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2554

วันที่ 17-18 กันยายน 2554  กศน.ตำบลบ้านดุงได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2554 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านนาโฮง ตำบลบ้านดุง


รองนายกอนุสรณ์ สิงห์พันธ์ ให้เกียรติเยี่ยมสนามสอบตำบลบ้านดุง

อ.สุทิศา  ศรีโบราณ ตรวจเยี่ยมสนามสอบกศน.ตำบลบ้านดุงคะ


วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำภาคเรียนที่ 1/2554

วันที่ 14-15 กันยายน 2554 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำภาคเรียนที่ 1/2554 ณ ห้องรักษ์ชะโนด กศน.อำเภอบ้านดุง ซึ่งนักศึกษาตำบลบ้านดุงได้รับรางวัลชนะเลิศในการพูดผญาและชนะเลิศในการแข่งขันวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมืองระดับม.ปลาย

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

ร่วมงานทอดเทียน

วันที่ 13 กันยายน 2554 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงได้้ร่วมงานทอดเทียน ณ วัดบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ
ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ณ จังหวัดเชียงใหม่

นางอรอุมา โคตรโสภา ครูกศน.ตำบลบ้านดุง เป็นตัวแทนของภาคอีสานในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ณ สนามกีฬาสมโภช700 ปี  จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 6- 7 กันยายน 2554 เข้าแข่งขันกีฬาประเภท กีฑา 4x400 เมตร ครูหญิง ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รับเหรียญทองแดง 

                            
                             
                               
                             
                                                                คนเก่ง กศน.บ้านดุงคะ