สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เตรียมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

          เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 กศน.ตำบลบ้านดุง เตรียมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาอาเซียนศึกษา 29 กรกฎาคม 2557

วันที่  29 กรกฎาคม 2557  ครู กศน.ตำบลบ้านดุง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วม วิชา อาเซียนศึกษาร่วมกับครู กศน.ตำบลศรีสุทโธ ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.อำเภอบ้านดุง


วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาอาเซียนศึกษา 22 กรกฎาคม 2557

       วันที่ 22 กรกฎาคม 2557  ครู กศน.ตำบลบ้านดุง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วม วิชา อาเซียนศึกษาร่วมกับครู กศน.ตำบลศรีสุทโธ


วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ (MEST) ประจำภาคเรียนที่ 1/2557

     เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557  คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้จัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  MSET ประจำภาคเรียนที่ 1/2557   

วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ศึกษาดูงานร่วมกับ อบต.บ้านดุง 17-19 กรกฎาคม 2557


      นางวรัญญา  พิมพรภิรมย์  หัวหน้า กศน.ตำบลบ้านดุง ร่วมศึกษาดูงานที่จังหวัดชลบุรีกับ อบต.บ้านดุง ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2557วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

งานปรองดองอำเภอบ้านดุง 15 กรกฎาคม 2557

     วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 คณะครู กศน.อำเภอบ้านดุง ร่วมกิจกรรม  ชาวอำเภอบ้านดุง สามัคคีรวมใจ เดินหน้าประเทศไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ ณ หอประชุมบ้านดุงวิทยา


จัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาอาเซียนศึกษา 15 กรกฎาคม 2557

  วันที่  15 กรกฎาคม 2557  นางสาวทิติยา  เนตรสง่า จัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วม วิชา อาเซียนศึกษาร่วมกับครู กศน.ตำบลศรีสุทโธ


วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ตกแต่งขบวนรถแห่เทียนพรรษา 10 กรกฎาคม 2557

    วันที่ 10 กรกฎาคม 2557  คณะครูตำบลบ้านดุง ร่วมกับคณะครู กศน.ตำบลศรีสุทโธและครู ปวช. ร่วมกันจัดตกแต่งขบวนรถแห่เทียนพรรษา ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านดุงใหญ่