สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559

ให้คำปรึกษาการรายงานผลคำรับรองไตรมาสที่ 1

    นางสาววทิติยา  เนตรสง่า  ครู กศน. ตำบล และ นางหนูเพียร  วงศ์สง่า ครูผู้สอนคนพิการ ให้คำปรึกษารายงานผลคำรับรองไตรมาสที่ 1 ให้กับคณะครู กศน. ตำบลบ้านดุง และ กศน. ตำบลศรีสุทโธ ณ กศน. ตำบลบ้านดุง  ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2559


วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559

รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ


คณะครู กศน. ตำบลบ้านดุง ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 และสงน้ำพระพุทธรูป ณ ทุ่งศรีเมืองอำเภอบ้านดุง วันที่ 12 เมษายน 2559

 

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559

ร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์และโครงการเปิดตลาดนัดนาเกลือ

คณะครู กศน. ตำบลบ้านดุง ร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์และโครงการเปิดตลาดนัดนาเกลือและร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 8 เมษายน 2559

การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล


นางสาวทิติยา เนตรสง่า ตัวแทน ครู กศน.ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี ร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.และบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2559 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

วันที่ ุ6 เมษายน  2559วันที่  ึ7  เมษายน  2559


วันที่ 8 เมษายน 2559
วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559

โครงการบรรณสัญจร (Book Vovage ll)

คณะครู กศน. ตำบลบ้านดุง รับบริจาคหนังสือตามโครงการบรรณสัญจร จำนวน 500 เล่ม และเข้าร่วมโครงการบรรณสัญจร ณ กศน. จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559