สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559

การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล


นางสาวทิติยา เนตรสง่า ตัวแทน ครู กศน.ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี ร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.และบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2559 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

วันที่ ุ6 เมษายน  2559วันที่  ึ7  เมษายน  2559


วันที่ 8 เมษายน 2559
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น