สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

ร่วมงานกับภาคีเครือข่าย

วันที่ 26 มกราคม 2555 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่่อนที่ ตำบลอ้อมกอ
โดยมีท่านนายอำเภอเป็นประธานและมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วม พร้อมชาวบ้านอ้อมกอจำนวนมากกศน.ได้นำหนังสือ สื่อต่างๆ มุมเด็กการระบายสี  การเพ้นเล็บ  การทำขนมถั่วเคลือบกาแฟและขนมกรอบ และการถ่ายภาพสวย มาให้บริการ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก




วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555

ร่วมต้อนรับคณะกศน.อำเภอเฝ้าไร่

วันที่ 18 มกราคม 2555 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้ร่วมต้อนรับคณะครูกศน.อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ซึ่งได้มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ กศน.ตำบลบ้านม่วงและห้องสมุดปิยโสภณ บ้านเหล่าหลวง ตำบลวังทอง





วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

พิธีสู่ขวัญบ้าน สู่ขวัญเมือง ปี 119

วันที่ 18 มกราคม 2555 คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้าร่วมพิธีสู่ขวัญบ้าน สู่ขวัญเมือง ปี 119  
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง โดยมี การทำบุญตักบาตรและพิธีสู่ขวัญบ้าน ขวัญเมือง ให้กับชาวบ้านตำบลบ้านดุง ทั้ง 18 หมู่บ้าน โดยมีนายกธนบุญโรจน์ เถื่อนฮ้าวลา เป็นประธาน













วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555

วันครู ปี 2555

วันที่ 16 มกราคม 2555 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ปี 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี






วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

อวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 11 มกราคม 2555 คณะครูกศน.ตำบล ได้ร่วมอวยพรปีใหม่ท่านอำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดอุดรธานี  ผอ.สมปอง วิมาโร และรองชาตรี ม่วงสว่าง โดยการนำของผอ.ธนากร หาญกุล ผอ.กศน.อำเภอบ้านดุงร่วมกับคณะครูได้อวยพรปีใหม่และรับพรจากท่าน




อบรมพัฒนาพนักงานราชการ ครูกศน.ตำบล

วันที่ 11 ม.ค. 2555 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้าร่วมการอบรม  ครู กศน.ตำบล ณ ห้องประชุมบ้านเชียง ชั้น 2  สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี โดยมีท่าน ผอ.สมปอง วิมาโร เป็นประธานและท่านได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของครู กศน.ตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับครู กศน.ตำบล


นายธนายุทธ  เป็นตัวแทนรับเกียรติบัตร อาสากศน.ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม



วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555

อวยพรปีใหม่ท่านนายก อบต.บ้านดุง

วันที่ 4 มกราคม 2555 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้อวยพรปีใหม่ท่านนายก อบต.บ้านดุง (ธนบุญโรจน์ เถื่อนฮ้าวลา) และท่านปลัด เขมนัส แสงเทพ ปลัดอบต.บ้านดุง 



อวยพรปีใหม่ท่านนายกธนบุญโรจน์ เถื่อนฮ้าวลา นายกอบต.บ้านดุง


อวยพรปีใหม่ท่านปลัดเขมนัส แสงเทพ ปลัดอบต.บ้านดุง