สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

อบรมพัฒนาพนักงานราชการ ครูกศน.ตำบล

วันที่ 11 ม.ค. 2555 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้าร่วมการอบรม  ครู กศน.ตำบล ณ ห้องประชุมบ้านเชียง ชั้น 2  สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี โดยมีท่าน ผอ.สมปอง วิมาโร เป็นประธานและท่านได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของครู กศน.ตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับครู กศน.ตำบล


นายธนายุทธ  เป็นตัวแทนรับเกียรติบัตร อาสากศน.ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น