สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพครู

    เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน  2557  คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุงเข้าอบรมพัฒนาคุณภาพครูในการจัดการเสริมสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น  ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล  จังหวัดอุดรธานี
วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

ร่วมเคารธงชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านดุง

    วันที่ 1 กันยายน  2557 คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุงเคารพธงชาติร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอบ้านดุง