สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

สุดยอดกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 26 มีนาคม 2556 คณะครูเข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี โดยมีสุดยอด กศน. 6 ทีมจาก 6 จังหวัด เข้าแข่งขัน เพื่อคัดเลือก 3 ทีม
เข้าสู่การแข่งขันสุดยอดกศน.ในระดับประเทศต่อไป

เก็บตกจากหลังเวทีจ้า....

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข นำรอยยิ้มสู่ประชาชน (จังหวัดสัญจร)

วันที่ 20 มีนาคม 2556 จังหวัดอุดรธานี ได้จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข นำรอยยิ้มสู่ประชาชน (จังหวัดสัญจร) ณ โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายเสนีย์ จิตตเกษม และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ
และทางคณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้นำอาชีพการงานฝีมือการด้นผ้าลงบนเสื้อผ้า เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า...

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

สุดยอด กศน.ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 16 มีนาคม 2556 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสุดยอด กศน.
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556

กีฬาภายใน ต้านภัยยาเสพติด

คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้าร่วมงานกีฬาภายใน ต้านภัยยาเสพติด 
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง  ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2556 
ณ สนามกีฬา บ้านถ่อนคำหวด ตำบลบ้านดุง โดยการนำของท่านธนบุญโรจน์ เถื่อนฮ้าวลา
นายกอบต.บ้านดุง เพื่อเป็นการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ให้กับประชาชนในเขตตำบลบ้านดุง ทั้ง 18 หมู่บ้าน ได้ร่วมกันแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ โดยมีท่านนายอำเภอบ้านดุง ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมกับท่านสจ.อภิชาติ คงทวี   ผอ.โรงเรียนบ้านนาโฮง  
ท่านผู้จัดการธนาคารธกส.บ้านดุงและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
นายกอบต.บ้านดุง กล่าวรายงานการจัดกีฬาต่อท่านประธาน
คณะครูกศน.บ้านดุงเป็นกรรมการตัดสินกีฬาตะกร้อ


อ.ธนายุทธ โคตรโสภา ครูกศน.ตำบลถ่อนนาลับ ได้รับเกียรติ
เป็นกรรมการตัดสินกีฬาตะกร้อ


วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

การแข่งขัน สุดยอด กศน.

วันที่ 11 มีนาคม 2556 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้นำนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านดุง
เข้าร่วมการแข่งขัน สุดยอด กศน. (หมอลำกลอน) ณ ลานกิจกรรมเรียนรู้
กศน.อำเภอเมือง    จังหวัดอุดรธานี


นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านดุง
นำโดยคุณแม่อำพร  หมอลำกลอน


2 พิธีกรจากกศน.อำเภอบ้านดุงจ้า

นักร้องจาก กศน.ตำบลบ้านชัยส่งเข้าประกวดครับ

การแสดง ออนซอนอีสาน จากกศน.ดงเย็นจ้า