สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556

กีฬาภายใน ต้านภัยยาเสพติด

คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้าร่วมงานกีฬาภายใน ต้านภัยยาเสพติด 
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง  ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2556 
ณ สนามกีฬา บ้านถ่อนคำหวด ตำบลบ้านดุง โดยการนำของท่านธนบุญโรจน์ เถื่อนฮ้าวลา
นายกอบต.บ้านดุง เพื่อเป็นการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ให้กับประชาชนในเขตตำบลบ้านดุง ทั้ง 18 หมู่บ้าน ได้ร่วมกันแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ โดยมีท่านนายอำเภอบ้านดุง ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมกับท่านสจ.อภิชาติ คงทวี   ผอ.โรงเรียนบ้านนาโฮง  
ท่านผู้จัดการธนาคารธกส.บ้านดุงและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
นายกอบต.บ้านดุง กล่าวรายงานการจัดกีฬาต่อท่านประธาน
คณะครูกศน.บ้านดุงเป็นกรรมการตัดสินกีฬาตะกร้อ


อ.ธนายุทธ โคตรโสภา ครูกศน.ตำบลถ่อนนาลับ ได้รับเกียรติ
เป็นกรรมการตัดสินกีฬาตะกร้อ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น