สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

การประเมินครูกศน.ตำบล

        วันที่ 23 มีนาคม 2555 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้ารับการประเมินผล
   การดำเนินงานใน ปีงบประมาณ 2555 ( 1 ตุลาคม 2554-30มีนาคม 2555)   
   ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านดุงน้อย โดยมีท่านผอ.ธนากร  หาญกุล  เป็นประธานกรรมการ
   ในการประเมินร่วมกับท่านผอ.ประเวช  เหล่าประเสริฐ   ท่านผอ.ณัฐชยา เอื้อมอุ่น  และ
   ท่านผอ.สมัย  แสงใส เป็นกรรมการในการประเมินครั้งนี้  ในส่วนการประเมินนั้นทาง
   คณะกรรมการได้แนะนำการจัดทำเอกสารการประเมินให้มีลักษณะเป็นไปในแบบเดียวกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น